KOMA: Birds of Paradise

Tvorba a integrace efektu odhalování plátna.